Voor de Roompot Baja Borger is het Bijzonder Reglement 2021 van toepassing.

Het is reeds goedgekeurd door de KNAF met nummer 0811.21.155

Aanvulling Bijzonder reglement Roompot Baja Borger 2021 KNAF, goedgekeurd met nummer 0811.21.155

Alle andere eisen vanuit de KNAF zijn in te zien op:

https://www.knaf.nl/reglementen/terreinsport

ENGLISH version of the Special Regulations